ONZE DIENSTEN

 • fiscaal advies:
  Wij adviseren u hoe u maximaal belastingsvoordeel haalt uit uw hypothecaire lening.
 • brandverzekering:
  Wij zorgen voor een optimale bescherming van uw woning en de inboedel.
 • schuldsaldoverzekering:
  Wij zorgen ervoor dat bij overlijden, de langstlevende partner en/of de erfgenamen volledig of gedeeltelijk vrijgesteld zijn van aflossing van de lening. En dit aan de interessantste voorwaarden! Bovendien kan deze premie een belangrijk fiscaal voordeel opleveren.
 • De bijpremies van de schuldsaldoverzekering voor een hypothecair krediet aangegaan voor de verbouwing of verwerving van de eigen en enige gezinswoning kunnen voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, onder bepaalde voorwaarden, het voorwerp uitmaken van een solidariteitsmechanisme.
 • advies bij verzekering gewaarborgd wonen (gratis aangeboden door de Vlaamse overheid)