UW VOORDELEN

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden voor een sociale hypothecaire lening geniet volgende voordelen:

  • wij bieden u een voordelige vaste rentevoet (duurtijd max. 30 j.)
  • geen beperking op het inkomen
  • u kan lenen tot 100 % van de geschatte waarde zonder intrestverhoging dankzij de waarborg van het Vlaamse Gewest
  • beperkte dossierkosten
  • verlaagde schattingkosten
  • u betaalt slechts 50% van het ereloon van de notaris voor de leningsakte
  • bouw- en renovatiepremies zijn cumuleerbaar met een sociaal woonkrediet
  • bijlenen is mogelijk voor verbouwing of verfraaiing van de woning
  • fiscale voordelen volgens de betaalde intresten, kapitaalsaflossingen en verzekeringspremie zijn mogelijk
  • een vlotte en professionele afhandeling van uw aanvraag: geen lange wachttijden dus!